Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 28/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση - Δήλωση Ομάδων για την ΠΑ εκτός ΕΣΠΑ

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τη δήλωση ομάδων.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις