Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 28/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση - Αποτελέσματα επιλογής με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την επιλογή για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις