Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 28/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NERT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 16214/28-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (NERT) σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΕΥΕΔ, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις