Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 9/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ενημερωτική συνάντηση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για την ενημερωτική συνάντηση για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις