Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 9/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (17ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. πρωτ. 14641/7-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την  πλήρωση θέσης Τομεακού Γραμματέα  Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις