Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 9/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (19ΕΣ/2018) για την πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 14644/7-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την  πλήρωση θέσης Ειδικού Τομεακού Γραμματέα  Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις