Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 6/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Essay Competition for students -“Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Region”

Ανακοινώνεται ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της από το Black Sea Universities Network (BSUN, που αφορά διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου με θέμα : “Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Region.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ηλικίας έως 30 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τα συνημμένα αρχεία και από τον δικτυακό τόπο: http://www.bsun.org/PABSEC_Essay_Competition/.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 31η Μαρτίου 2018.


 
On the occasion of its 25th Anniversary to be celebrated in 2018, the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) is organizing, in partnership with the Black Sea Universities Network (BSUN), an Essay Competition for students entitled “Views and Perspectives for the Future in the Black Sea Region”.
 
The aim of the competition is to bring together young people’s views on the future development of the BSEC Region and shaping the vision for the future of our region in cultural, political and economic terms. The competition is opened to students aged up to 30, from all BSEC Member States.
 
The topic proposed for the competition is: “Twenty-five years of the Parliamentary Cooperation in the BSEC Region – Views and Perspectives for the Future”
 
We are kindly asking you to help us in distributing the attached information among the students and professors of your university!
 
With my highest consideration,
 
Prof. Eden MAMUT
BSUN Secretary General
br /
  

Επιστροφή στις ανακοινώσεις