Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 5/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι—εαρινό εξάμηνο

Το μάθημα Λογ6-260: Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας Ι, το οποίο στο εαρινό εξάμηνο θα διδαχτεί από την κ. Μποτονάκη, θα περιέχει τη διδακτέα ύλη που περιείχε το syllabus της κ. Κροντήρη για το ίδιο μάθημα κατά το χειμερινό εξάμηνο. Επομένως, όσοι φοιτητές/τριες παρακολούθησαν το μάθημα της κ. Κροντήρη στο πρώτο εξάμηνο μπορούν να εξεταστούν τον Ιούνιο (κατ’ εξαίρεση) εφόσον το επιθυμούν. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Μποτονάκη μετά την έναρξη του νέου εξαμήνου.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις