Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 2/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ σχετικά με την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Η Συνέλευση του Τμήματος (444/25-1-2018) συζήτησε σχετικά με την πιθανολογούμενη νέα νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ) και αποφάσισε να σας γνωστοποιήσει τα εξής. Περισσότερα εδώ...

Επιστροφή στις ανακοινώσεις