Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 2/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρο

Ανακοινώνεται  το αριθμ. πρωτ. 14239/1-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πλήρωση κενών Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Προκήρυξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις