Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 2/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γ Γραμ. Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Α.Π. 14246/01-02-20

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 14246/1-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (62ΕΣ/2018) για την  πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας  Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων , για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις