Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 2/2/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 14236/1-2-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις