Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12943/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης πέντε (5) υποτροφιών, κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις