Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πέντε _5_ προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018 A.Π. 12952/

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12952/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2018, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις