Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12960/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματικού βραβείου από τα έσοδα του κληροδοτήματος  Κων/νου Κατσέα, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις