Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, Δωρεάς Αφών Κοντίδου, A.Π. 12950/16-01-2018

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12950/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, Δωρεάς Αφών Κοντίδου, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.


Επιστροφή στις ανακοινώσεις