Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3) οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα

Ανακοινώνουμε το αριθμ. πρωτ. 12961/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση χορήγησης τριών (3)  οικονομικών ενισχύσεων, κληρονομίας Γεωργίου Τρέκα ή Τρικατσούλα, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις