Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 17/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας 1 υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου_ A.Π. 12956/16-01-2018

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12956/16-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Κληροδοτημάτων, σχετικά με Ανακοίνωση πρόσκλησης  χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, κληροδοτήματος Κων/νου Τσώπρου, για ενημέρωσή σας.

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις