Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 11/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12430/11-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις