Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 9/1/2018  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: ΕΛΙΔΕΚ-Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών πρωτοβουλιών για την Επανάσταση του 1821 & την επίδρασή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 12223/8-1-2018 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Πρόκληση υποβολής προτάσεων για την στήριξη της προβολής ερευνητικών πρωτοβουλιών για την Επανάσταση του 1821 και την επίδρασή της στην διαμόρφωση της σύγχρονής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας και τυχόν ενέργειές σας.

Έγγραφο Τμήματος Διοίκησης εδώ.

Έγγραφο ΕΛΙΔΕΚ εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις