Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 29/12/2017  Από: Τσαγγαλίδης Αναστάσιος
Τίτλος: Ειδική εξέταση για συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα ERASMUS

Η γραπτή εξέταση των μαθημάτων Γλ2-210Υ (Σημασιολογία και Πραγματολογία) και Γλ4-410 (Συγκριτική Σύνταξη και Μετάφραση), για τους/τις φοιτητές/τριες που θα απουσιάσουν από την προγραμματισμένη ημέρα εξέτασης λόγω συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:00-13:30, στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (308)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα πριν από τις 8 Ιανουαρίου 2018 για να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στην εξέταση. Παράκληση να περιλαμβάνονται στο μήνυμα τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Ίδρυμα υποδοχής, Ημερομηνία αναχώρησης, Τίτλος μαθήματος.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις