Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 19/12/2017  Από: Αγαθοπούλου Ελένη
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση (Γλ 3-456): Κατάθεση του φακέλου υλικού

Οι φοιτητήτριες & φοιτητές που εποπτεύω θα πρέπει να μου στείλετε τους φακέλους εργασιών τους (portfolios) ως και 15/1 με email (agatho@enl.auth.gr). Στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (enl.auth.gr) και στον τίτλο να γράψετε 3-456 Portfolio.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις