Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 7/1/2018  Από: Μπαρτζώκας Βαλάντης
Τίτλος: Πρακτική Άσκηση (Γλ 3-456): Κατάθεση του φακέλου υλικού

Students under my supervision (in groups 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 52) are to submit their electronic portfolios the week after the Christmas break, i.e. 8-12 January 2018, in my office hours (Wed or Friday). Students are strongly advised to observe this deadline.  

Επιστροφή στις ανακοινώσεις