Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 4/12/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration»

Ανακοινώνεται το αριθμ. πρωτ. 9269/4-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης, σχετικά με Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης,  'ERASMUS for Public Administration'.
Έγγραφο Τμήματος Διοίκησης εδώ.
Έγγραφο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις