Ανακοινώσεις Διδασκόντων

Ημ/νία: 4/12/2017  Από: Αποστόλου Φωτεινή
Τίτλος: Εξέταση στην κατ' εξαίρεση εξεταστική του μαθήματος ΜΔΣ1-118 Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές

Το μάθημα θα εξεταστεί τη Δευτέρα 29/01 08:00-10:30 στην αίθουσα 111.
Η ύλη του μαθήματος είναι από το βιβλίο του Jeremy Munday 'Introduction to Translation Studies' (2nd Edition).
Κεφάλαια: 3 Equivalence and equivalent effect, 4 Studying translation process and product, 5 Functional theories of translation, 6 Discourse and register analysis approaches, 7 Systems theories, 8 Cultural and ideological turns.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις