Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 1/12/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: TALV workshop: Transdisciplinary Approaches to Language Variation

Transdisciplinary Approaches to Language Variation

When: April 19-20, 2018

Where: UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway

http://site.uit.no/lava/talv-workshop-transdisciplinary-approaches-to-language-variation/

Επιστροφή στις ανακοινώσεις