Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 3/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια

Σύμφωνα με το υπ' αρίθμ 176155/Ζ1/19-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου καλεί αλλοδαπούς υπηκόουςνα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μεταπτυχιακές σπουδές (Diploma Master Phd)στα αιγυπτιακά πανεπιστήμια (χωρίς υποτροφία) από 01/09/2017 έως 30/06/2018 στον παρακάτω σύνδεσμο:
www.mohe-casm.edu.eg.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις