Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 2/11/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης μίας (1) υποτροφίας, από τα έσοδα της κληρονομίας Κωνσταντίνου Παπαϊωάννου, Αριθ.πρωτ. 5823/1-11-17

Ανακοινώνεται η εγκεκριμένη, με την απόφαση αριθμ. πρωτ: 67242/18-10-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, προκήρυξη χορήγησης υποτροφίας –κατόπιν επιλογής- με δικαιούχο άπορη και άριστη (αποκλειστικά θήλυ) πτυχιούχο όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ. για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό η οποία υποτροφία θα δοθεί προς συμπλήρωση άλλης χορηγούμενης υποτροφίας από το κράτος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 22/12/2017 στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ., 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214, φαξ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr  εργάσιμες μέρες και ώρες.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις