Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 23/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ανακοίνωση για τα μαθήματα ξένων γλωσσών

Το Τμήμα Αγγλικής, στην τελευταία συνεδρίασή του, συζήτησε το ζήτημα των μαθημάτων ξένων γλωσσών τα οποία, λόγω των μειωμένων πιστωτικών μονάδων που προσφέρουν (2 ΠΜ), αποτελούν πρόβλημα για πολλούς φοιτητές μας που παίρνουν τα μαθήματα αυτά και δεν μπορούν να συμπληρώσουν εύκολα το κενό που αφήνει στο πρόγραμμά τους.

Το Τμήμα αποφάσισε να ακολουθήσει την πρακτική πολλών άλλων τμημάτων του ΑΠΘ, σύμφωνα με την οποία τα μαθήματα αυτά δεν υπολογίζονται στις απαιτούμενες ΠΜ για τη λήψη του πτυχίου, ωστόσο συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα διπλώματος. Κατά συνέπεια, από το επόμενο εξάμηνο (Εαρινό εξάμηνο 2017-18), οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα μαθήματα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται μόνο στο παράρτημα διπλώματος, χωρίς να υπολογίζονται στις ΠΜ ή στη βαθμολογία του πτυχίου.

Όσοι φοιτητές έχουν κατοχυρώσει ΠΜ από ξένες γλώσσες κατά τα προηγούμενα εξάμηνα, τις διατηρούν ως έχουν.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις