Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 4/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Εκλογές Διευθυντών/ντριών Τομέων στο Τμήμα Αγγλικής

Μετά την άγονη εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Αγγλικής και επειδή οι εκλογές διευθυντριών/ών Τομέων έπονται της εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή του, σύμφωνα με το Νόμο,  οι προγραμματισμένες για αύριο 5 Οκτωβρίου 2017 εκλογές αναβάλλονται για την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017 με την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχουν ορισθεί από τη Σύγκλητο ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις