Διάφορα Ακαδημαϊκά

Ημ/νία: 3/10/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Ενυάλιον κληροδότημα: Ανακοίνωση επιχορήγησης διδακτόρων της ΦΛΣ για εκτύπωση διδακτορικής διατριβής

Ανακοινώνεται,  η εγκεκριμένη,  με την απόφαση αριθμ. Πρωτ: 60248/21-09-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ανακοίνωση επιχορήγησης διδακτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής για την εκτύπωση διδακτορικής διατριβής από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ενυάλιον Κληροδότημα εις μνήμη Λάμπρου Ενυάλη.

Παρακαλούμε να  αναρτήσετε την ανακοίνωση (συνημμένο 2) και την αίτηση (συνημμένο 4) στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματός σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι για το εν λόγω κληροδότημα αποστέλλοντάς μας συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το συνημμένο αποδεικτικό ανάρτησης (συνημμένο 3).

Διαβάστε την ανακοίνωση εδώ.
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.
Αποδεικτικό ανάρτησης εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις