Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 26/9/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: Κατάταξη σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος σπουδών

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Α έτους σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Β έτους σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.

Βρείτε εδώ την κατάταξη φοιτητών/τριών Γ έτους σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις