Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 20/9/2017  Από: Γραμματεία Τμήματος
Τίτλος: Χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ανακοινώνεται το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. 155925/Ζ1/19-9-2017 που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Βρείτε το έγγραφο εδώ.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις