Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 18/7/2017  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΠΔΕ

Δείτε εδώ την επιστολή του Προέδρου προς την Πρυτανεία και τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για την απόκτηση του ΠΠΔΕ και τη λύση που προτείνει το Τμήμα Αγγλικής.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις