Ανακοινώσεις Τμήματος

Ημ/νία: 27/9/2016  Από: Γραφείο Σπουδών
Τίτλος: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ/ΩΝ (27/9/2016)

Βρείτε εδώ το κείμενο της απάντησης.

Επιστροφή στις ανακοινώσεις