Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21

Announcements

29/10/2014
Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες

 

Ανακοινώνεται ότι η κ. Ζωή Δέτση και η κ. Κατερίνα Κίτση έχουν οριστεί ως ακαδημαϊκοί σύμβουλοι των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στις Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες.

 

Ζωή Δέτση:

Καββαδία Ζαφ.
Πίτου Χριστίνα
Τσιόκου Αικατερίνη
Μαυρίδου Ιωάννα
Καρκανεβάτου Στυλ.
Τσομπάνος Δημήτριος

Κατερίνα Κίτση:

Χρυσάκη Χριστίνα
Καράμπελλα 'Ελλη
Κύρβεη Μαρία-Χ.
Λειβαδά Αρχοντία
Τσαουσίδου Ηλιάνα
Σταφυλίδου Ελευθερία

 

16/9/2014

Βρείτε εδώ την ανακοίνωση για τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

 

9/7/2014

Προκήρυξη εισαγωγικών διαδικασιών στην κατεύθυνση «Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της 8/7/14, το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής δώδεκα (12) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με κατεύθυνση «Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί» για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος (3ος όροφος, Κτίριο Διοίκησης) ή να αποσταλούν με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η επίδοσή τους στη Γραμματεία το αργότερο ως την προθεσμία υποβολής.

 

Προθεσμία Υποβολής: 10 Ιουλίου – 28  Αυγούστου 2014

Ημερομηνία διεξαγωγής γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων: Δευτέρα 8  Σεπτεμβρίου 2014

Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν   
 
Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (πάνω στην αίτηση να αναγράφονται τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν)
  • Αντίγραφο πτυχίου, επικυρωμένο
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας, επικυρωμένο
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Τυχόν ερευνητικές εργασίες συναφείς με την κατεύθυνση του ΜΔΕ
  • Δύο συστατικές επιστολές  (μόνον εφόσον αφορούν στις ερευνητικές δυνατότητες του/της υποψηφίου/ας)

Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2319 995447 & 2310 997479) ή να συμβουλευτείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη ιστοσελίδα http://www.enl.auth.gr/post_studies_GR.pdf.

 

Γραπτή εξέταση
Η γραπτή εξέταση, που αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί τις λογοτεχνικές γνώσεις και την κριτική και θεωρητική ικανότητα των υποψηφίων. Αποσκοπεί στην εξακρίβωση ουσιαστικών δεξιοτήτων, όχι απομνημόνευσης έργων ή γεγονότων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μια καλή, γενική κατάρτιση στις αγγλόφωνες λογοτεχνίες, ιδιαίτερα στην Αγγλική και στην Αμερικανική, ώστε να μπορούν να αντλούν παραδείγματα όπου απαιτείται, αλλά δεν υπάρχουν ορισμένα έργα, έναντι άλλων, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουν. Θα έχουν στη διάθεσή τους το χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών μέσα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν σε δύο (2) ερωτήσεις. 

Ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται το έξι (6) στην κλίμακα 1-10. Υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν βαθμό κάτω από έξι (6) αποκλείονται από τις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης.

 

Βιβλιογραφία
Για τους λόγους που διαφαίνονται στην παραπάνω περιγραφή δεν υπάρχει συγκεκριμένη βιβλιογραφία ή εξεταστέα ύλη για τις γραπτές εξετάσεις.

 

Προφορική συνέντευξη
Όσοι υποψήφιοι επιτύχουν στη γραπτή εξέταση θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη με μέλη της επιτροπής αξιολόγησης (γι αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στην αίτηση αριθμός τηλεφώνου ώστε να μπορεί ο/η υποψήφιος/α να ειδοποιηθεί εύκολα και γρήγορα για την ημερομηνία και ώρα της συνέντευξης). Η συνέντευξη ενέχει και το στοιχείο της προφορικής εξέτασης καθώς εκτός από τυπικές ερωτήσεις τίθενται και άλλες πιο ουσιαστικές που αφορούν στην προσέγγιση της λογοτεχνίας.

 

Ημερομηνία διεξαγωγής προφορικής συνέντευξης: Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρα και αίθουσα: θα ανακοινωθούν

 

Επισημαίνουμε ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος τελεί υπό την αίρεση της δημοσίευσης της αναμορφωμένης Υπουργικής Απόφασης λειτουργίας του, η οποία αναμένεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

20/6/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων της κατεύθυνσης «Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί»

 

Οι Τομείς Αγγλικής και Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του Α.Π.Θ. απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων στην κατεύθυνση «Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Τα μαθήματα προς κάλυψη (κατά προτίμηση από διαφορετικούς διδάσκοντες) είναι: (1) Θεωρία Λογοτεχνίας και Κριτικής και (2) Μέθοδοι και Εργαλεία Έρευνας. Η περίοδος διδασκαλίας αφορά στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν μήνυμα στις Διευθύντριες των παραπάνω δύο Τομέων (krontir@enl.auth.gr και detsi@enl.auth.gr), δεικνύοντας το μάθημα για το οποίο θα επιθυμούσαν να θεωρηθούν υποψήφιοι διδάσκοντες και επισυνάπτοντας πλήρες βιογραφικό σημείωμα (με τίτλους σπουδών, δημοσιεύσεις, διδακτική εμπειρία σε ανώτατα ιδρύματα κλπ). Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδασκαλία οποιουδήποτε από τα προαναφερόμενα μαθήματα είναι η κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος.
Προθεσμία Υποβολής: 31 Ιουλίου 2014.

 

29/4/2014

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει τροποποιηθεί για το διάστημα 2014-2022, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κατεύθυνση “Αγγλόφωνες Λογοτεχνίες και Πολιτισμοί”.  Το τροποποιημένο  πρόγραμμα έχει υποβληθεί στο Υπουργείο για έγκριση και εκκρεμεί η  δημοσίευσή του στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Για το λόγο  αυτό θα καθυστερήσουν οι διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων για εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν τακτικά τις ανακοινώσεις του Τμήματος ώστε να ενημερώνονται για οτιδήποτε νεώτερο επί του θέματος.